#ஆம்லேட்

Special Egg Omelet – Grounded masala Egg Omelet recipe – சுவையான ஸ்பெஷல் முட்டை ஆம்லேட்By Manakkum SamayalSpecial Egg Omelet - It is one of the best omelets you would never taste. The grounded masala recipe is the secret of its Egg Omelet taste. Try this recipe today and share your feedback. சுவையான ஸ்பெஷல் முட்டை ஆம்லேட் எளிதாக எப்படி சமைக்கலாம்?